Với những lần trông thấy cô a hoàn đi tắm để lộ cơ thể gợi cảm đầy kích thích. Đường đường là đại lão gia nhưng luôn thích những đường cong trên cơ thể tì nữ. Đã rất nhiều nô bộc ở nhà ông phải trải qua những ngày tháng làm nô lệ tình dục. Làm con ở thì đâu có tiếng nói kể cả nói ra thì cũng chẳng ai coi nó là thật cả. Thấp cổ bé họng thì hãy biết yên phận mà chịu đựng kẻo có một ngày bị hành hạ. Cứ như cô gái này chỉ cần hầu hạ đại lão gia mỗi lúc phu nhân đi vắng. Chẳng bao giờ bị đối xử tệ bạc cả có khi còn được sủng ái nữa.