Kể từ ngày đi thêm một bước nữa tới giờ bà ấy chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ. Thậm chí cô muốn đi thêm một bước nữa để có thể có một người bầu bạn. Một người bên cạnh mình lúc mình cần nhất. Nhưng không thể ngờ được cuộc sống áp lực thêm nhu cầu sinh lý không được đáp ứng. Đã làm cho bà ấy cảm thấy mệt mỏi không có chí hướng sống tích cực. Thế là nhân cơ hội một ngày ông chồng của bà vừa đi vắng. Cơn nứng lồn đột nhiên tái phát khiến bà ấy chảy hết nước lồn ra ngoài. Sau đó be lồn chạy sang phòng con chồng nhờ giúp đỡ. Ở đây lần đầu tiên bà cảm thấy như được tìm lại tuổi thanh xuân vậy.